כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת ניצן - יעקב וחוה, חווש | משק 57

יעקב ניצן

אבא

אמא

יעקב

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
חוה, חווש ברלב

אבא קלמן

אמא טובה

חוה, חווש

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900