כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

איה
בר לב
ואיה
טובה
קלמן
ברלב
קלמן וטובה
דניה, דני
שועיק
ברלב
שועיק ודניה, דני
חוה, חווש
יעקב
ניצן
יעקב וחוה, חווש