כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

טובה
קלמן
ברלב
קלמן וטובה
דניה, דני
שועיק
ברלב
שועיק ודניה, דני
חוה, חווש
יעקב
ניצן
יעקב וחוה, חווש