כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת ווזניצה - אהרון ורעיה | משק 59

אהרון ווזניצה

אבא חיים-משה

אמא שרה-שפרה

אהרון

תאריך לידה: 01/01/1898
תאריך עברי: ז' טבת תרנ"ח
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: ראקוב
תאריך עליה: 05/01/1900

סיפור חיים

תאריך עליה לכפר אז"ר : 1933
רעיה ווזניצה

אבא שמואל יוסף איזיקוביץ

אמא שפרינצה

רעיה

תאריך לידה: 01/01/1904
תאריך עברי: י"ג טבת תרס"ד
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: צ'נסטוחוב
תאריך עליה: 01/01/1933

סיפור חיים

תאריך עליה לכפר אז"ר : 1933 שמות הילדים : שפרה, רותי