כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

רעיה
אהרון
ווזניצה
אהרון ורעיה
רותי
יעקב
מילר
יעקב ורותי