כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת גולובוב - משה ופנינה | משק 61

משה גולובוב

אבא

אמא

משה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
פנינה

אבא

אמא

פנינה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900

פרטים נוספים

פנינה נפטרה בא' אייר תשכ"ג,