כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

פנינה
משה
גולובוב
משה ופנינה
אסתר
משה
קהתי
משה ואסתר