כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת כרמל - תמיר וחני | משק 63

תמיר כרמל

אבא

אמא

תמיר

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900
חני צ'רקסקי

אבא חגי

אמא רבקה

חני

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900