כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

חני
תמיר
כרמל
תמיר וחני
רבקה
חגי
צ'רקסקי
חגי ורבקה
חנה
משה-ראובן
צ'רקסקי
משה-ראובן וחנה