כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת רונן (הלפרין) - אלון וורד | משק 65

אלון רונן (הלפרין)

אבא דוב'לה רונן

אמא עטליה רונן (הלפרין)

אלון

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
ורד אורן

אבא ישראל

אמא אופירה

ורד

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900