כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

אופירה
ישראל
אורן
ישראל ואופירה
רוחמה
אליהו
זלינגר
אליהו ורוחמה
ורד
אלון
רונן (הלפרין)
אלון וורד