כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת אורן - ישראל ואופירה | משק 65

ישראל אורן

אבא

אמא

ישראל

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
אופירה

אבא

אמא

אופירה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900