כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת זלינגר - אליהו ורוחמה | משק 65

אליהו זלינגר

אבא

אמא

אליהו

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
רוחמה

אבא

אמא

רוחמה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900