כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת שרמן - יהונתן | משק 66

יהונתן שרמן

אבא

אמא

יהונתן

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900

אבא

אמא תקוה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900