כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

תקוה
בנימין
בר
בנימין ותקוה
אמירה
הארי
וורצל
הארי ואמירה
צביה
ישראל
לנדאו
ישראל וצביה
יהונתן
שרמן
יהונתן