כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת סמוכה - אלי | משק 67

אלי סמוכה

אבא שלמה

אמא שושנה

אלי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אונו
תאריך עליה: 05/01/1900

אבא

אמא

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900