כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

שרה
רוברט
וענונו
רוברט ושרה
אברהם
חיניץ'
אברהם
אלי
סמוכה
אלי
שושנה
שלמה
סמוכה
שלמה ושושנה
חסיה
שמעון
שילוני
שמעון וחסיה