כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת ליפובצקי - מוניה וורדה, רייזלה | משק 71

מוניה ליפובצקי

אבא

אמא

מוניה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
ורדה, רייזלה

אבא

אמא

ורדה, רייזלה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900