כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

ורדה, רייזלה
מוניה
ליפובצקי
מוניה וורדה, רייזלה