כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת ליברמן - אליעזר והדסה | משק 72

אליעזר ליברמן

אבא

אמא

אליעזר

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
הדסה

אבא

אמא

הדסה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900