כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

הדסה
אליעזר
ליברמן
אליעזר והדסה
ניצה
בוקי
לנדוי
בוקי וניצה