כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת קובלסקי - אבי ועדי | משק 74

אבי קובלסקי

אבא

אמא

אבי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
עדי

אבא

אמא

עדי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900