כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

שרה
ישראל
צ'רנוצקי
ישראל ושרה
עדי
אבי
קובלסקי
אבי ועדי