כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת קרביוב - משה ואלה | משק 75

משה קרביוב

אבא שמואל

אמא חנה

משה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
אלה

אבא

אמא

אלה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900