כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

חנה
ישראל
נוימן
ישראל וחנה
אלה
משה
קרביוב
משה ואלה
חנה
שמואל
קרביוב
שמואל וחנה