כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת לוטן - גדעון ודבורה | שיכון הבנים

גדעון לוטן

אבא

אמא

גדעון

תאריך לידה: 14/08/2012
תאריך עברי: כ"ו אב תשע"ב
תאריך עליה: 14/08/2012
דבורה רוזן

אבא איסר

אמא אסתר

דבורה

תאריך לידה: 14/08/2012
תאריך עברי: כ"ו אב תשע"ב
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 14/08/2012