כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת קרונזון - ארנון וחנה | שיכון הבנים

ארנון קרונזון

אבא צבי

אמא שלומית

ארנון

תאריך לידה: 14/08/2012
תאריך עברי: כ"ו אב תשע"ב
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 14/08/2012
חנה

אבא

אמא

חנה

תאריך לידה: 14/08/2012
תאריך עברי: כ"ו אב תשע"ב
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 14/08/2012