כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת לונדון - אמיק וטלילה | שיכון הבנים

אמיק לונדון

אבא אברהם

אמא רחל

אמיק

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
טלילה

אבא

אמא

טלילה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900