כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת פייגין - עמוס ולאה | שיכון הבנים

עמוס פייגין

אבא נחמיה

אמא

עמוס

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
לאה

אבא

אמא

לאה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900