כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת למפרט - נתן ובלהה | שיכון הבנים

נתן למפרט

אבא

אמא

נתן

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
בלהה מרכוס

אבא

אמא

בלהה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900