כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת שחר - אליעזר ואופירה | שיכון הבנים

אליעזר שחר

אבא

אמא

אליעזר

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
אופירה רוזנסל

אבא משה

אמא נחמה

אופירה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900