כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת פרידמן - אליעזר ושולה | שיכון הבנים

אליעזר פרידמן

אבא זליג

אמא חנה

אליעזר

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
שולה

אבא

אמא

שולה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900