כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת בוקצ'ין - איתן ונילי | שיכון הבנים

איתן בוקצ'ין

אבא

אמא צפורה

איתן

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
נילי

אבא

אמא

נילי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900