כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת גווילי - דן ודורה | שיכון הבנים

דן גווילי

אבא

אמא רבקה

דן

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
דורה

אבא

אמא

דורה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900