כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת קרמר - מוישיק וטובה | שיכון הבנים

מוישיק קרמר

אבא יונה

אמא זהבה

מוישיק

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
טובה

אבא

אמא

טובה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900