כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת מאירי - עוזי ומאירה | שיכון הבנים

עוזי מאירי

אבא

אמא

עוזי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
מאירה

אבא

אמא

מאירה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900