כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת אתר (אלתרמן) - גרשון ואהובה | שיכון הבנים

גרשון אתר (אלתרמן)

אבא

אמא

גרשון

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
אהובה

אבא

אמא

אהובה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900