כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת טילבור - גדי וורד | שיכון הבנים

גדי טילבור

אבא

אמא

גדי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
ורד

אבא

אמא

ורד

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900