כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת עפרון - יהודה ופראנסין | שיכון הבנים

יהודה עפרון

אבא בנימין

אמא מרים

יהודה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: פתח תקוה
תאריך עליה: 05/01/1900
פראנסין משלי

אבא

אמא

פראנסין

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: אלג'יר
תאריך עליה: 05/01/1900