כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת יעקובי - אורי וחסידה | שיכון הבנים

אורי יעקובי

אבא יצחק

אמא שרה

אורי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
אוניה: ///
חסידה

אבא

אמא

חסידה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900