כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת פולקובסקי - אברהם ורחל | שיכון הבנים

אברהם פולקובסקי

אבא נחום

אמא ברכה

אברהם

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900
רחל

אבא

אמא

רחל

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900