כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת ולדן - רפי וצביה, ציקי | שיכון הבנים

רפי ולדן

אבא

אמא

רפי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
צביה, ציקי פרס

אבא שמעון

אמא סוניה

צביה, ציקי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900