כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת פולקובסקי - אברהם ורחל | שיכון הבנים

אברהם פולקובסקי

אבא

אמא

אברהם

תאריך לידה: 07/08/2019
תאריך עברי: ו' אב תשע"ט
תאריך עליה: 07/08/2019

פרטים נוספים

רחל

אבא

אמא

רחל

תאריך לידה: 07/08/2019
תאריך עברי: ו' אב תשע"ט
תאריך עליה: 07/08/2019

פרטים נוספים