כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

נרי
ישראל
ידלין
ישראל ונרי
פנינה
שמחה
רוזנבוים
שמחה ופנינה