כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

רינה
חיים
אברמסון
חיים ורינה
טלי
עפר
גורדין
עפר וטלי
לאה
אברהם
גרייפנר
אברהם ולאה
רייצה
נח
מנוסביץ'
נח ורייצה