כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

אלה
אהוד
בן-שך
אהוד ואלה
לאה
זלמן
מסחרי
זלמן ולאה
יהודה
רבינוביץ'
יהודה