כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

לאה
רמי
בהרד
רמי ולאה
רוחמה
גיאורג
דרוקר
גיאורג ורוחמה