כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

יוכבד
אפרים
זלקינד
אפרים ויוכבד
נאוה
דב
לנדאו
דב ונאוה
יהודית
יחיאל
לנדאו
יחיאל ויהודית