כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

רבקה
דוד
וולף
דוד ורבקה
עליזה
יעקב
וולף
יעקב ועליזה
חנה
אריה
צימרמן
אריה וחנה