כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

אריה
ביברמן
אריה
לילי
יובל
מלמד
יובל ולילי
חסיה
יוסף
מלמד
יוסף וחסיה