כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

זהבה
שלמה
פרלמן (פאר)
שלמה וזהבה
חוה
יוסף
שעשוע
יוסף וחוה
עדנה
סמי
שעשוע
סמי ועדנה